Общество

Незрящите и храната

Когато сте поканили човек със зрително увреждане на гости или пък сте заедно на заведение, често могат да възникнат конфузни…
Ръка натиска бутони по клавиатурата на банкомат

За трудната работа с банкоматите и какво е решението

Изтеглянето на пари от банкомат е едно от големите изпитания за незрящите. Затова повечето от тях разчитат на помощ от доверен придружител. Това ги прави зависими и ги поставя в ситуация, в която не могат самостоятелно да управляват своите финанси.

Пазарска количка на жълт фон

Пазаруването и незрящите

За повечето от незрящите е важно да бъдат колкото се може по-самостоятелни в своето ежедневие. Пазаруването е една от дейностите,…

Гласувай трудно

Гласуването е една от множеството трудности, пред които се изправят хората със зрителни увреждания. Затова повечето от тях се отказват…
Skip to content