Нашата мисия

„Blinfo“ е информационно-новинарски портал, който стартира през октомври 2021 година. Екипът му е съставен от хора с нарушено зрение, които са мотивирани чрез участието си в социалния диалог да допринасят за подобряване качеството на живот на хората със зрителни увреждания. Нашето разбиране е, че хората с увреждания и в частност тези с нарушено зрение са в голяма степен изключени от този социален диалог. Интеграцията е процес на взаимно приемане и приобщаване, а сякаш досега нито една от страните в този процес не е положила достатъчните усилия, за да се доближи до другите, да ги чуе и заедно да се опитат да строят мостове помежду си.

Ние вярваме, че двата най-важни елемента в процеса на взаимното опознаване, приемане и разбиране, са информирането и съвместното търсене на най-работещите решения. Само с адекватно информиране могат да бъдат заглушени стереотипните нагласи. Само съвместното решаване на всеки въпрос, където всички страни са с право на мнение, има смисъл за всички и не ощетява никого. Само така човекът с увреждане би бил не просто обект, а субект на собствената си съдба.

Хората със зрителни увреждания в България ежедневно се сблъскват с най-различни бариери: В социалната сфера, в достъпа до информация, ресурси, услуги и права, в градската среда, във възможността за самостоятелно справяне с наглед елементарни проблеми от бита и ежедневието като пазаруване, работа с банкомат и други. Като хора, изправящи се пред тези бариери ежедневно, ние сме мотивирани да търсим и да предизвикваме промяна. Разбира се, много хора искат промяна в живота си и този на другите, но повечето от тях прехвърлят отговорността изцяло на организации, институции, политици, медии. Разбира се, всички те носят своя дял отговорност, но ако нямат представа кой подход работи, ако не чуват обратна връзка и нямат достатъчно време и ресурс да проучват в повече дълбочина, те реагират така, както са свикнали и както е най-лесно и удобно. Нашият проект има съвсем друг фокус. Той сам по себе си е медия и е създаден от хора, работили в много неправителствени организации и ежедневно контактуващи пряко с институции. За нас всяка промяна е най-вече отговорност на тези, които се нуждаят от нея. Важно е тъкмо ние да взаимодействаме и дори да водим този процес, да изискваме, да следим за изпълнението на всяка политика, да даваме обратна връзка за всяка стъпка, да участваме активно и непрекъснато в търсенето и реализацията на решенията. За да се случва това, е нужно преди всичко вътрешен диалог между пряко заинтересованите, с който да търсим общите посоки и обединяващите цели, а след това да представяме своята визия и пред обществото. Този многостранен и сложен диалог е едно отговорно начинание и е много важно да бъдат въвлечени и онези, които досега не са участвали в него по една или друга причина. В това число влизат и онези хора, които са съвсем отдалечени от проблемите на хората с увреждания и съзнателно странят от тях. Колкото повече хора успеем да убедим в това, че едно решение е смислено, жизнеутвърждаващо и работещо, толкова повече увеличаваме възможността то да придобие тежестта на гражданска инициатива.

Затова ние създаваме журналистика, ориентирана към решения. Създаваме материали, които да се четат и от зрящи, и от незрящи, и всеки да намира по нещо за себе си. Защото липсата на зрение не е качество, а състояние на човека, и то изпъква най-много в среда, която не е направила необходимото да се адаптира спрямо него. В това адаптиране участваме всички ние, като проявяваме заинтересованост и съпричастност и подкрепяме с личен принос смислените каузи.

В „Блинфо“ Ние говорим за проблемите, но не просто като потърпевши и като жертви на ситуацията, а като хора, осъзнаващи, че всеки проблем днес означава работа, която не е свършена вчера, и че ние сме тези, които трябва да поправим това. Само така държавните институции и обществото няма да възприемат хората с увреждания като бреме, като хора, които искат равнопоставеност, но не полагат нужните усилия, за да я заслужат. Ние искаме да превърнем „Блинфо“ в работещ и социално отговорен бизнес, който да ни осигури място сред независимите български журналисти. Така всеки от нас би могъл да постигне и лична реализация и да натрупа авторитет. Това би допринесло и като пример за всеки, който иска да се заеме със социално отговорна идея, че успехът е въпрос на много труд и енергия. Може екипът да се променя, може да се изменя и икономическата ситуация и възможностите за трудова реализация чрез този проект. Но това, което остава, е нагласата ни чрез журналистика да постигаме по-информиран и смислен диалог.

Всички, които мислят като нас, са добре дошли в екипа ни. Всички, които не мислят като нас, са добре дошли на организираните от нас събития, за да кажат мнението си. А абсолютно всички, без значение от нагласата им, са добре дошли на нашия сайт, за да четат и дори да пишат в него.

Екипът на „Блинфо“

Skip to content