незрящи

Ръка натиска бутони по клавиатурата на банкомат

За трудната работа с банкоматите и какво е решението

Изтеглянето на пари от банкомат е едно от големите изпитания за незрящите. Затова повечето от тях разчитат на помощ от доверен придружител. Това ги прави зависими и ги поставя в ситуация, в която не могат самостоятелно да управляват своите финанси.

Пазарска количка на жълт фон

Пазаруването и незрящите

За повечето от незрящите е важно да бъдат колкото се може по-самостоятелни в своето ежедневие. Пазаруването е една от дейностите,…

Гласувай трудно

Гласуването е една от множеството трудности, пред които се изправят хората със зрителни увреждания. Затова повечето от тях се отказват…
Skip to content