Пазаруването и незрящите

Пазарска количка на жълт фон

За повечето от незрящите е важно да бъдат колкото се може по-самостоятелни в своето ежедневие. Пазаруването е една от дейностите, където това важи изключително много. За разлика от преди, когато беше почти невъзможно за човек с нарушено зрение сам да се снабди с желаните стоки, в последните години се наблюдава светлина в тунела. Бяха създадени онлайн магазини за доставка на хранителни продукти и стоки за бита. При някои от тях има проблем с достъпността на сайтовете, но като цяло са съвместими с речевия синтезатор, който незрящите използват. Благодарение на това незрящите имат свободата да разглеждат и внимателно да подбират стоките, които поръчват. Удобство е, че закупените стоки се доставят до дома на клиента, така че затрудненията пред незрящите отпадат.

Този начин на пазаруване е една подходяща алтернатива за хората с проблеми със зрението. Въпреки това, все още съществуват ограничения за пазаруване във физическите магазини. Решението е свързано с промяна на политиката на големите вериги и обучение на техните служители как да помагат при пазаруването на незрящите.

Оказването на съдействие не е сложно и няма да отнеме много от времето на персонала. Такъв вид внимание ще повиши социалната отговорност и ще създаде усещането у незрящия клиент за грижа и индивидуален подход.

Искаме да се промени и достъпността на каталозите, предлагащи седмичните промоции на хипермаркетите. По този въпрос се работи. В хипер маркети „Билла“ например, преди известно време имаше брошури за това как да се помага адекватно на незрящите. Каталозите им също са налични и в текстов вариант, достъпен за хората с проблеми със зрението.

Приложението на „Лидъл“ също е достъпно, но ние, разбира се, като потребители от тази общност, бихме могли да даваме предложения за още подобрения в това отношение.

Засега не сме срещали проблеми и в приложението на „Кауфланд“.

В кварталите, където живеят повече хора с нарушено зрение, някои от магазините на самообслужване са въвели задължително съдействие, когато вътре влезе незрящ без придружител. Проведено е и предварително обучение сред служителите. Решението затова изцяло зависи от съобразителността и добрата воля на ръководителите.

Посочените примери показват, че пазаруването не е мисия невъзможна за незрящите. При сътрудничество между управителите на магазините и самите хора с нарушено зрение, може да се намери най-доброто за всички решение, така че пазаруването да става все по-достъпно.

пазаруваненезрящи
Автор

Още по темата

Skip to content