пазаруване

Пазарска количка на жълт фон

Пазаруването и незрящите

За повечето от незрящите е важно да бъдат колкото се може по-самостоятелни в своето ежедневие. Пазаруването е една от дейностите,…
Skip to content