За трудната работа с банкоматите и какво е решението

Ръка натиска бутони по клавиатурата на банкомат

Изтеглянето на пари от банкомат е едно от големите изпитания за незрящите. Затова повечето от тях разчитат на помощ от доверен придружител. Това ги прави зависими и ги поставя в ситуация, в която не могат самостоятелно да управляват своите финанси. Някои от незрящите  решават до известна степен този проблем, като запаметяват менюто на един или няколко банкомата. Но при смяна на устройството с алтернативно на друга банка, те вече не могат да го използват, тъй като опциите са подредени по различен начин. И така, незрящите отново трябва да свикват с опциите на новото устройство. Във всеки момент, в който на човек с нарушено зрение му се наложи да ползва банкомат,, той е изправен пред въпроса дали и този път операцията ще бъде извършена безпрепятствено.

Електронното банкиране навлиза все повече в живота ни. То е сравнително достъпно за хората с нарушено зрение, но проблемът с тегленето на пари в брой остава нерешен.

Най-оптималното решение е банкоматите да бъдат пригодени за ползване от незрящи и слабо виждащи, т.е., менютата да бъдат изговаряни гласово. В София и в още няколко града в страната има такива устройства, но те са единици и много малко хора със зрителни проблеми знаят за тях и ги използват.

В момента достъпността на банкоматите за хора със зрителни увреждания не е приоритет на банковите институции и техните усилия не са насочени към въвеждането на такава политика. Ако това може да ни донесе някакво успокоение, в чужбина нещата също не са по-различни. В Унгария например, този проблем също не е решен. Силвия Нущи и Петер Такач се опитват да принудят местна банка да озвучи банкоматите си във всички градове на страната. Те стигат и до комитета на ООН за правата на човека.

В Австрия вече има утвърдени критерии за въвеждането на говорещи банкомати, като целта е слепите и слабо виждащи хора да бъдат независими при тегленето на пари.. Организации на хора със зрителни увреждания, заедно с шест основни австрийски банки и разработчиците на софтуера за говорещи банкомати, повече от година обсъждат какви да бъдат тези критерии.
Дорис Осбъргър, координатор на работната група, подчертава, че стандартизирането на правила при такъв тип електронна система гарантира, че незрящите напълно свободно ще могат да използват банкоматите във всяка точка на Австрия, както и устройствата на всяка банка.
Ето и някои от основните критерии:
Всеки клон на банка трябва да има поне един говорещ банкомат, разположен на удобно място и с релефен ориентир до него. За слабо виждащите ползватели дисплеят трябва да бъде с уголемени букви и добър контраст. Тази опция може автоматично да се активира с поставянето на картата в банкомата. За напълно слепите, които ще ползват аудио информацията, е задължително да има включени слушалки, за да не чуват хората наоколо какви операции се осъществяват.

Промяната може да се случи, ако всички ние я поискаме и работим за нея. Само чрез диалог между незрящите и банковите институции може да се работи по посока на решаване на този проблем.

банкоматинезрящи
Автор

Още по темата

Skip to content