Как незрящите да използват електроуреди със сензор

Крака стъпили върху тактилен паваж

В технологично развития свят, в който живеем, все повече навлизат уредите със сензорно управление. За хората с нарушено зрение това е предизвикателство, с което трябва да опитват да се справят сами. Смарт фоните са достъпни и незрящите потребители могат да работят с тях чрез речев синтезатор. Чрез него те пълноценно могат да оперират с всички функции така, както и зрящите.

При ползването на електроуредите за дома нещата стоят по различно. Все по-трудно се намират готварски печки с изнесени напред котлони. В търговската мрежа масово се предлагат такива със сензорни котлони и бутони. Повечето Перални и микровълнови печки също работят с такова управление. За човек без зрение те стават практически неизползваеми, ако не се намери алтернативно решение.

В магазините все още се продават и електроуреди с бутони, макар и да се намират по-трудно. В бъдеще на незрящите ще се наложи да се приспособят и да свикнат да работят с уредите със сензори. Предлагаме две алтернативи, които ще спомогнат работата с тях да стане възможна.

Първата е изработване на брайлови етикетчета, които така да се залепят върху съответния уред, че надписите да са върху или над бутоните. Така, докосвайки брайловите букви, незрящият ще може да се ориентира и да използва функционалностите.

Втората възможност е закупуване на устойчива на топлина боя, посредством която да се правят релефни чертички, кръгчета и други. Напипвайки ги, незрящите ще могат да се ориентират по техните контури.

Това са само два варианта, спомагащи за по-добрата достъпност на сензорните електроуреди при използване от незрящи. Но със сигурност в бъдеще могат да бъдат намерени и адаптирани и други адекватни и иновативни решения.

сензорни електроурединезрящи
Автор

Още по темата

Skip to content