SoundVision – принос за хората с увредено зрение

                                                             

В световен мащаб има много помощни средства за хората с увредено зрение, както и мобилни приложения, които улесняват тяхната работа, мобилност и проследяват здравословното им състояние. Въпреки това, едновременното използване на множество приложения и помощни средства за разпознаване и подпомагане на навигацията в заобикалящата среда е предизвикателство за незрящите.

Главната цел на проект SoundVision е да разработи иновативни технологии, които да помогнат на хората с увредено зрение да живеят по-независимо и активно, като използват устройствата SoundVision в ежедневието си. Благодарение на финансирането, получено от Innovation Norway, Скейл Фокус АД, в партньорство с Фондация Синергиа, Норвежки компютърен център (NRS), и Adaptor Hjelpemidler, разработи устройство, което е иновативно, достъпно, удобно за използване и предоставя на потребителите информация за заобикалящата среда в реално време.

SoundVision си поставя трудната задача да служи като иновативно и комплексно помощно средство, което да подпомага хората с увредено зрение да се движат и да изследват лесно заобикалящата среда. Устройството предоставя информация за разстояние до обекти, индикира препятствия и подпомага навигацията на закрито. В този смисъл, SoundVision подпомага възприемането на околната среда отвъд това, което се осигурява от традиционния бял бастун: разпознаване на цветове, обекти и валути, компас и навигация в сгради, четене на текст.

Sound Vision допринася за насърчаване на двустранното сътрудничество за разработване и насърчаване на иновации и нови решения в рамките на технологиите за благосъстояние.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.  

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content