Проектът „БЛИНФО – глас, който се чува“ получи финансиране

На 20.07.2022 г. между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizens Fund) (www.activecitizensfund.bg) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Фондация „Синергиа“ – Бенефициент, е подписан договор № 86/ 20.07.2022 г. за целево безвъзмездно финансиране.

Проект ACF/ 936 на тема БЛИНФО – глас, който се чува“ е одобрен за изпълнение в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи.

Проектът подкрепя незрящи лица, бежанци от Украйна. Целта на проекта е да насърчи бежанци от Украйна със зрителни увреждания, да разкажат личните си истории.  По този начин ще помогнем за повишаване на доверието във възможните решения на проблемите, укрепване на връзката между медиите и представителите на уязвимите групи, както и засилването на оптимизма, ангажираността и личната отговорност към актуалните обществени проблеми от страна на гражданите. Проектът въвежда иновативен подход чрез изграждане на микрообщност със споделени ценности, истории и повишени знания и умения за споделяне, разказване, осмисляне и съобщаване на истории и поставянето им в по-широк контекст, който е ориентиран към решения и базиран на факти. Ангажира бежанци от Украйна, които чрез своите лични истории, както и чрез историите, които ще съберат, ще помогнат за промяна в начина, по който се възприема темата за войната като същевременно ще повиши компетенциите им за работа с истории (storytelling). Чрез срещи, обучения, събрани истории, проектът ще допринесе за подобряване на информационния климат и нагласи в обществото към ключови за новинарските емисии теми свързани с бежанците и как България реагира на предизвикателствата на войната в Украйна. Полза от проекта ще имат бежанци от Украйна, хора със зрителни увреждания и медии.

Срокът за изпълнение на проекта  е 12 месеца. Фондация „Синергиа“ ще използва всички свои ресурси за ефективното изпълнение на проекта. Проектът стартира своето изпълнение на 20.07.2022 г. и ще приключи на 19.07.2023 г.

Проектът „БЛИНФО – глас, който се чува“ е одобрен за финансиране от Оператора на Фонд Активни граждани България с размер на безвъзмездната финансова помощ до 18 800 евро.

Лого на Фонд активни граждани България

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content