Ново приложение с изкуствен интелект помага на незрящите

Хората със зрителни увреждания и напълно незрящите вече могат да имат достъп до описания на снимките, които телефонът им прави, генерирани от ново приложение, използващо изкуствен интелект и зрящи потребители доброволци, които могат да редактират описанията на изображенията. След успеха на проекти като Seeing AI на Microsoft и Envision, на пазара се появява нов продукт, който за момента е наличен само за потребителите на Apple. Това иновативно приложение се отличава от конкуренцията, като дава възможност на потребителите да получават описания от изкуствен интелект и същевременно да подобряват описанията, работейки съвместно с други доброволци. Ако желаят по-добра информация, незрящите потребители , могат да получат описание от потребител доброволец.
Приложението осигурява достъп до камерата на вашия телефон, позволявайки ви да правите снимки на момента, както и до галерията със снимки, които вече сте направили. Можете да качите няколко изображения едновременно, но описанието на множеството снимки може да отнеме малко повече време. След качване на снимката в приложението и получаване на описание, имате възможност да изпратите изображението на човек за редактиране. Когато редактирането приключи, ще получите известие на вашия телефон.

 

Проектът „БЛИНФО – глас, който се чува” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Лого на Фонд активни граждани България

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Синергиа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content