Мобилното приложение VizLens улеснява хората с увредено зрение

VizLens е иновативно приложение за iOS, разработено с цел да помогне на хората с увредено зрение да получат достъп до различни електронни уреди и устройства в ежедневния си живот. Това приложение предоставя интерфейс, който улеснява взаимодействието с такива уреди, които обикновено не са обозначени с релефни точки или Брайл.

Основните функции на VizLens се фокусират върху виртуално взаимодействие и използването на камера на живо. С помощта на виртуалното взаимодействие, потребителите могат да заснемат изображение на интерфейса на своя уред, като например микровълнова печка или пералня. След това VizLens автоматично ще създаде виртуално оформление на бутоните на екрана, което позволява на потребителите да чуят текстовото съдържание на всеки бутон, когато го докоснат.

Освен виртуалното взаимодействие, VizLens предлага и функция за използване на камера на живо. Тази функция позволява на потребителите да насочат камерата на своя смартфон към интерфейса на устройството и да използват пръста си, за да се насочат към желания бутон. След като пръста е насочен към определен бутон, приложението ще изговори текста, свързан с него, чрез екранния четец на телефона.

Използването на VizLens е лесно и интуитивно. Потребителите трябва само да направят снимка на интерфейса на желания от тях уред. Приложението ще идентифицира и извлече текста от бутоните на екрана, което осигурява разбиране на функционалността на уреда. Потребителите имат възможност да избират между изглед с виртуално взаимодействие и изглед с камера на живо, в зависимост от техните предпочитания и изисквания.

Целта на приложението е да предостави на хората с увредено зрение по-голяма независимост и лекота при взаимодействието с ежедневни уреди. Това приложение им дава възможност да използват различни електронни устройства, които преди това може да са били трудни за тях да управляват. С VizLens потребителите могат да бъдат по-самостоятелни и да се възползват пълноценно от съвременните технологии.

 

 

Проектът „БЛИНФО – глас, който се чува” се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Лого на Фонд активни граждани България

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Синергиа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content