Заключителна онлайн конференция по проекта БЛИНФО

Екипът на Фондация Синергиа проведе заключителна онлайн конференция по проекта „Да бъдем на една страница- гласът на незрящите“ на 31 януари 2022 от 13 часа. В срещата се включиха хора със зрителни увреждания, участници, партньори и приятели, журналисти и граждани.

Беше направен обзор на проекта, представиха се постигнатите резултати и се обсъдиха посоките за бъдещо развитие на портала.

Амбициозната цел на проекта е да консолидира фрагментираната група на незрящите в България, и да ги мотивира те да са хората, които да търсят решения на съществуващите проблеми чрез инициативност, повече общуване, заявяване на нуждите си, предприемане на действия, ориентация към постигане на реални резултати чрез градивна нагласа и оптимизъм.

Информационно-медийният портал BLINFO се осъществява по проект „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“, финансиран от фонд активни граждани по схемата за финансиране на малки инициативи на ФМ на ЕИП, администрирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Лого на Фонд активни граждани България

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content