Съобщение за успешно приключил проект на фондация Синергиа

Фондация „Синергиа“ има удоволствието да съобщи, че на 14-ти октомври 2023 г. успешно приключи изпълнението на проект: „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от: публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“.  Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Материалите от проекта може да намерите на сайта на Фондация „Синергиа“ в рубрика „Проекти“

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content