Покана за уебинар по проект „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационно събитие (уебинар) за представяне на проект:

„Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“

Формат:
виртуално събитие

Дата:

13 септември 2023 г. /сряда/

Час:
14:00 – 15:00 часа
Място:

онлайн събитие (през Cisco WebЕx)

За да се включите в информационното събитие, моля последвайте линка, посочен по-
долу, в деня и часа на събитието:

Линк за включване:

https://biotechatelier.webex.com/biotechatelier/j.php?MTID=mff36f457699f1ff4edaaba2f544ac2b6

Парола (Webinar password, ако се изисква): Sinergia
Номер на уебинара (Webinar number, ако се изисква): 2740 166 1107

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg
Фондация „Синергиа“
София 1000, ул. „Бачо Киро“ No 45
Тел.: +359 883 777 710
e-mail: info@synergia-foundation.org
Website: www.synergia-foundation.org; www.blinfo.bg
2
Проект No BG05SFOP001-2.025-0054 „Изследване на възможностите за достъп до
информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от
публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“ се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд –

www.eufunds.bg

Повече данни за проекта може да откриете ТУК.

С уважение, Фондация „Синергиа“

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content