Незрящите и храната

Когато сте поканили човек със зрително увреждане на гости или пък сте заедно на заведение, често могат да възникнат конфузни и за двете страни ситуации. Основното правило е да попитате дали човекът със зрителен проблем има нужда от помощ и как точно можете да му съдействате. Ако сте достатъчно близки, той предварително може да ви даде насоки. Ще ви запознаем с някои основни правила на масата, които ще помогнат най-вече на незрящия да се отпусне и да се наслади максимално на храната.

Ако сте поканили такъв човек на гости, по възможност е добре да сервирате храната в по-дълбоки чинии. Така той няма да се притеснява, че тя може да излезе извън чинията. Хубаво е чинията да не е препълнена, при нужда, можете да добавите ново количество храна. Тук идва и въпросът как незрящия да разбере какво е разположението на храната в чинията. Разбира се, може да провери с пръсти, но така би създал не добро впечатление у околните. Изпитан и харесван метод е да обясните какво има в чинията, спрямо часовниковата стрелка. Така, след като поставите чинията пред незрящия, за еквивалент на 6 часа се приема частта на чинията, която е най-близо до него, за 12 най-далечната й част и за 9 и 3 часа съответно лявата и дясната страна. Това разграфяване помага за лесната ориентация затова какво и къде е разположено в чинията.

Що се отнася до чашите, незрящият запомня разположението им. Когато вземете чашата му, след това отново трябва да се постараете да я върнете на същото място. Това важи и за предмети като солница, салфетки и др.  Колкото повече се разместват предметите в течение на вечерта, толкова по-трудно става за незрящия да се обслужва сам.

Това са основните неща, които ще помогнат за по-гладкото протичане на процеса на хранене, когато сте с човек с нарушено зрение. Хората със зрително увреждане също могат да се хранят културно и съобразно етикета, стига само да имат някои основни и важни улеснения.

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content