Добри европейски практики за хора със зрителни увреждания

Великобритания

Във Великобритания живеят повече от 2 милиона души със зрителни увреждания, около 340 000 от които са регистрирани като незрящи или такива с различна степен на нарушение на зрението. Незрящите или хората с нарушено зрение във Великобритания са насочвани към специализирани клиники за хора с намалено зрение, които често са локализирани в рамките на болнични заведения. В тези клиники нуждаещите се срещат екипи от специалисти, които им оказват съдействие за разбиране на състоянието и приемане на диагнозата. Подпомогнати емоционално, те получават също съвети и информация за допълнителни източници на помощ и подкрепа. В много от тези очни клиники има лица с представителни функции на медиатори, осъществяващи връзка между клиниката и хората с нарушено зрение, с цел да им бъде предоставено активно и навременно съдействие за усвояване на умения за самостоятелен достоен живот.

От особена полза за социализацията на хората с нарушено зрение е свързването им с подкрепящи групи за незрящи. Обществената подкрепа на хората със зрителни затруднения е насочена към промяна на жизнения им статус и по-активното им включване в социалния живот. Във Великобритания функционират редица национални благотворителни организации, специализирани в подкрепа на хора, загубили  зрението си, като  Кралския национален институт на незрящите (Royal National Institute of Blind People, RNIB), Макулно дружество (Macular Society), Glaucoma UK, Retina UK, Незрящи ветерани UK, Кралско дружество за незрящи деца (Royal Society of Blind Children) и SeeAbility.

Кралският национален институт на незрящите (RNIB) е водещата благотворителна организация на незрящите във Великобритания, която поддържа национален уебсайт, специално проектиран за хора с нарушено зрение и предоставя широк диапазон от полезна информация и ресурси, включително онлайн общност и онлайн магазин. Сайтът предлага полезни консултации, предоставя контакти с медиатори от очни клиники, организира членска общност (RNIB Connect), информира за събития, поддържа радио станция и осигурява присъствие в социалните медии, ангажирани с промотиране на услуги за незрящи и хора с нарушено зрение. Освен достъп до полезна информация, сайтът на организацията предлага и психологическа подкрепа на незрящите.

Разнообразна и ефективна е и дейността на благотворителни организации, подпомагащи хора с различни зрителни заболявания. Retina UK e организация, която подкрепя хора, засегнати от наследствена загуба на зрението и инвестира в медицински изследвания. За да отговори на необходимостта от търсена практическа информация или емоционална подкрепа за незрящите, Retina UK информира в отворени електронни връзки или лице в лице за събития, организирани от подкрепящи групи и поддържа гореща телефонна линия.

Във Великобритания е осигурена правна равнопоставеност на трудовата борса на хората със зрителни увреждания. Не е задължително човек със зрително нарушение да разкрива своя проблем, когато кандидатства за работа, но се препоръчва да го направи. Ако се установи, че му е отказана работа, за която е трудоспособен, само поради неговото зрително увреждане, следва да се изпрати жалба по Закона за равенство, който е в сила от 2010 г.

Ако човек, вече нает на работа, е новодиагностициран със зрително нарушение, трябва да се свърже със системата GOV.UK: „Достъп до работа“, която е ръководена от Jobcentre Plus и предоставя съвети и подкрепа, включително финансова, относно екипировка и необходимо обучение.

Във Великобритания хората със зрителни увреждания срещат сериозна подкрепа в усилията си да открият своето работно място. Службата по наемане на обединението Thomas Pocklington подпомага незрящи и хора с нарушено зрение, които искат да започнат работа. „Works for me“ е услуга, приспособена към нуждите на индивида, независимо дали се насочва към работния пазар за пръв път или се завръща на работа след загуба на зрението. Инициативата подкрепя хора на всички етапи от трудовата им реализация, като услугата помага на незрящите да развиват уменията си за кандидатстване и предоставя информация, съвети и ръководство за преход към ново работно място и за ориентиране в работния пазар. Овладяват се  техниките за провеждане на интервю с виртуална имитация на различни ситуации. Ръководствата за наемане включват съвети за попълване на формуляри за кандидатстване и CV образци. Предлага се индивидуално менторство, което може да помогне да се идентифицират кариерните цели и да се развие стратегия със стъпки за постигане на тези цели. „Get Set Progress“ е стажантска програма, която предоставя платени назначения за незрящи и хора с увредено зрение, които тепърва започват своите кариери. „Access to Work“ подкрепя хора с инвалидност да започнат нова работа или да останат на работа.

Въпреки че във Великобритания не са налични национални политики за развитие на мрежи за подкрепа при рехабилитация на зрението, много услуги предлагат този тип подкрепа чрез курсове за живот с увредено зрение, провеждани съвместно с RNIB или други благотворителни организации. Законът за грижите, приет през 2014 г., включва обширен процес на консултация, в който RNIB взима активно участие и създава 10 принципа на добрата практика за зрителна рехабилитация, според които всички незрящи и хора с нарушено зрение получават първоначален контакт по телефон в рамките на два дни от получаване на Сертификат за нарушено зрение; получават оценка от специалист с подходящи умения, знания и обучение и квалификации в рамките на 28 дни от първоначалния контакт; получават зрителен рехабилитационен план, съгласуван с оценката; получават безплатни услуги за зрителна рехабилитация, екипировка и информация за услугите в предпочитан от тях формат.

 

Германия

Приблизително 155 000 незрящи и 500 000 до 600 000 хора с нарушено зрение живеят в Германия, но това е само груба оценка, тъй като не могат да бъдат получени специфични данни за увреждания от нито едно преброяване след Втората световна война.Значителен брой от незрящите и хората с нарушено зрение са на възраст 60 или повече години. Свързаните с възрастта макулна дегенерация, глаукома и диабетна ретинопатия са водещите причини за загуба на зрение сред тези възрастни хора.

Достъп до услуги за пътуване

В Германия пътникът с нарушено зрение и водачът или кучето водач пътуват безплатно по националната железопътна мрежа. Тази отстъпка обаче се прилага само в рамките на 50 километра от мястото на пребиваване на ползвателя. Начисляват се допълнителни такси, когато се изисква такса за резервация или билет за седящо място. Преференциалните тарифи често не са напълно одобрени от високоскоростните железопътни мрежи. Задължителните такси за резервация могат да варират в зависимост от периода на пътуване. Като цяло, превозвачите, опериращи на национално ниво, не прилагат отстъпките, одобрени от публичните железопътни компании.

Германските железници (DB) подписват Споразумението ”IUR за железопътен транспорт за незрящи хора и тяхното ръководство”, издадено през 1997 г. и изменено през 2005 г. Хората с нарушено зрение, пребиваващи и пътуващи до която и да е от страните, подписали това Споразумение, имат право на безплатен билет за своя водач или куче-водач, при условие че билетът за връщане е закупен в страната, в която е издадена картата за инвалидност. На практика Споразумението не се прилага за допълнителни такси като резервация или кушетка, които трябва да бъдат платени изцяло и за двамата пътници. Въпреки тези възможности, проучване, проведено от EBU през 2000 г., разкрива, че в много страни споразумението не е било добре припознато или просто е било пренебрегнато от транспортните оператори и властите.

Подписалите споразумението са компании, а не държави и много от съществуващите транснационални маршрути не са обхванати от споразумението. За съжаление във високоскоростния влак Thalys (Германия-Белгия-Франция-Холандия) няма разпоредби за незрящи хора и хора с нарушено зрение, който предлага само преференции за ползватели на инвалидни колички. В брошурата на Thalys се посочва, че специфични отстъпки се предоставят на хората с нарушено зрение, но многократните тестове, проведени от EBU през 2008 г., разкриват, че софтуерът, използван от агентите по резервации, не съдържа категория отстъпки за незрящи или хора с нарушено зрение и техните водачи.

Достъп до информация

Инициатива за улесняване на адаптираното съдържание в Германия е споразумението, подписано между Германската национална библиотека (Deutsche National Bibliotheke), Boersenverein des Deutschen Buchhandels и германската група на Международната федерация на фонографската индустрия (IFPI), което позволява на Националната библиотека да предоставя на бенефициенти на законови изключения, като например лица с нарушено зрение, достъп до защитени произведения. Хората с нарушено зрение могат при поискване да направят копие на произведение без защита за своя лична употреба.

Германия урежда по-широка достъпност, като прави документите достъпни както за незрящи хора, така и за хора с нарушено зрение – от административните процедури до интернет презентациите на федералните власти (подсигурен е „безбариерен“ дизайн).

От друга страна, много местни и регионални вестници, както и редица национални списания, са достъпни чрез платени абонаменти чрез приложения за смарт телефони. Няколко говорещи книги и Брайлови библиотеки предоставят безплатни услуги на отговарящи на условията лица.

Достъп до обучения за интеграция в обществото

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Центърът за професионално обучение на незрящи и лица с нарушено зрение осигурява обучение по различни професии по дуалната система на обучение. Те предлагат курсове по технологии за незрящи и хора с нарушено зрение като курсове по мобилност, ориентация, Брайлово писмо. Центърът за професионално обучение подпомага интеграцията на незрящи и хората с нарушено зрение в обществото и при  първия им досег с пазара на труда.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Тези рехабилитационни центрове предлагат професионална рехабилитация и обучение за възрастни незрящи и хора с нарушено зрение. Курсовете за професионална рехабилитация включват обучение и преквалификация. По този начин незрящите и хората с нарушено зрение се подготвят за професионална реинтеграция и активно участие в социалния живот.

ПРОЕКT ISAR

ISAR е проект за подобряване на интеграцията на ученици с нарушено зрение в училищата. ISAR има начална страница, където се събират литература, стратегии, методи и материали и са достъпни за всеки, който се интересува от този въпрос. Материалите съдържат както обмен на опит, така и дидактически практики относно ученици с нарушено зрение.

Достъп до платен труд

Федералното правителство насърчава множество проекти, които имат за цел да подобрят участието в трудовия живот на лица, които са особено засегнати (например незрящи хора и тези с нарушено зрение, както и глухи хора и лица, които са частично глухи). Тези проекти обаче не дават незабавни резултати и разликата в нивото на безработица между хората с увреждания и населението като цяло остава значителна.

В Германия има специален закон като част от социалното законодателство, фокусиран върху хората с увреждания. Този закон постановява, че всички компании, които наемат повече от 20 служители, трябва да възложат 5% от тези работни места на хора с увреждания. Особено внимание трябва да се обърне на хората с тежки увреждания, към които спадат и незрящите и частично зрящите лица. Работодателите са задължени да съобщават за свободни позиции на Бюрата по труда и трябва да плащат в момента сума между 105 и 260 евро, в зависимост от броя на свободните работни места в тяхното предприятие – за всяко работно място, което не е заето от лице с увреждания, търсещо работа.

Друга законова разпоредба е допълнителна ваканция от 5 дни годишно, обикновено в допълнение към общите празници; това е предназначено да бъде компенсация за допълнителния разход на време и енергия, които човек с увреждания трябва да понесе поради своето увреждане.

Компаниите с повече от петима служители с увреждания имат представител на служителите с увреждания, за да се грижи за специалните интереси и нужди на тези служители. Работата на тези представители е да защитават интересите на служителите с увреждания, като се започне от кандидатстването за работа до предизвестието за нейното прекратяване. Те се избират от съответните служители на предприятието.

Проучвания обаче показват, че едва 4,1 на сто (4,1%) от фирмите в частния сектор наемат хора с увреждания, а през 2016 г. 41 000 фирми изобщо не са наели хора с увреждания. Санкциите се прилагат рядко и таксата за обезщетение възлиза на не повече от 320 евро.

В момента в Германия има около 700 работилници за хора с увреждания (Werkstätten für backerte Menschen – WfbM). Работилниците предлагат възможност за работа на хора, които поради естеството или тежестта на тяхното увреждане не могат да бъдат наети на общия пазар на труда. Приблизително 310 000 хора с увреждания са заети в работилниците към 2017 г., като броят им нараства. Признатите ателиета за хора с увреждания трябва да бъдат третирани с предимство при възлагане на обществени поръчки (раздел 141 от книга IX от Социалния кодекс). Достъп се предоставя само на тези лица, които са способни да произведат минимално количество икономически продуктивна работа. Законът предвижда работилниците да подготвят хората за първичния пазар на труда; преходът към първичния пазар на труда обаче е успешен само за 1% от заетите в работилниците. Федералният закон за участие от 2017 г. (Bundesteilhabegesetz – BTHG) донякъде повишава финансовите условия за работа в тези работилници, но заплатата все още е значително под минималната работна заплата.

Организации

DBSV – ГЕРМАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗРЯЩИТЕ И ХОРАТА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

Германската федерация на незрящите и хората с нарушено зрение (DBSV) представлява интересите на тази популация в Германия. Членовете на Германската федерация на незрящите и хората с нарушено зрение са 20 регионални организации, които се подразделят на 300 окръжни и местни организации.

Целта на Германската федерация на незрящите и хората с нарушено зрение е да поддържа социалната позиция на незрящите и хората с нарушено зрение и да насърчава тяхната социална и професионална интеграция.

VBS – ФЕДЕРАЦИЯ НА ПЕДАГОЗИТЕ ПО ОБУЧЕНИЕ НА НЕЗРЯЩИ И ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

VBS е професионална асоциация за образование на незрящи и хора с нарушено зрение. Организацията си е поставила за цел изпълнението на следните задачи:

 • Представяне на специалните професионални интереси в образователната работа с незрящи и хора с нарушено зрение
 • Представяне на образователни проблеми за незрящите и хората с нарушено зрение пред парламентарни органи, министерства и държавни институции, както и пред обществеността
 • Провеждане на конгреси и обучителни конференции
 • Сертифициране на събития за допълнително обучение и издаване на сертификати за допълнително обучение
 • Издаване на списанието на сдружението – списание за образователна система за незрящи и за хора с нарушено зрение
 • Връзки с обществеността, съвети за родители, учители и институции; информация за заинтересованите страни
 • Участие в надрегионални комитети, включително членство в национални и международни асоциации
 • Сътрудничество с други клубове и асоциации в областта на обучението за хора с увреждания

VBS е политически, деноминационно и идеологически неутрална.

Федерацията представлява интересите на незрящи и хора с нарушено зрение в държавни институции, училища и интернати.

Дания

В Дания няма регистър на хората с увреждания и следователно броят на незрящите граждани или гражданите с нарушено зрение е неизвестен. Скорошно проучване обаче изчислява, че броят им е приблизително 50 000 души, от които 25 000 са с умерено нарушено зрение и 25 000 са с тежко нарушено зрение или незрящи.

Достъп до услуги за пътуване

В Дания хората с нарушено зрение и водачът или кучето-водач получават отстъпка (до 50% за всеки или един билет с пълна тарифа, за да покрие и двамата пътници) в националната железопътна мрежа. Превозвачите, работещи на национално ниво, не винаги прилагат отстъпките, одобрени от публичните железопътни компании.

Датските железници (DSB) подписват Споразумението IUR за железопътен транспорт за незрящи хора и тяхното ръководство, издадено през 1997 г. и изменено през 2005 г. Хората с нарушено зрение, пребиваващи и пътуващи до която и да е от страните, подписали това споразумение, имат право на безплатен билет за техният водач или куче-водач, при условие че билетът за връщане е закупен в страната, в която е издадена картата за инвалидност. На практика Споразумението не се прилага за допълнителни такси за резервация или кушетка, които трябва да бъдат платени изцяло и за двамата пътници. Освен това, проучване, проведено от EBU през 2000 г., разкрива, че в много страни споразумението не е било добре познато или просто е било пренебрегнато от транспортните оператори и властите.

Достъп до информация

В Дания има политическо споразумение за осигуряване на достъп до публичните уебсайтове, но няма действащо законодателство. Публичните уебсайтове, създадени след 1 януари 2008 г., трябва да отговарят на стандарта WCAG 2.0 AA. Към Министерството на финансите на Дания има клон, който установява, измерва и контролира достъпността на уебсайтовете, въпреки че това проучване, проведено през 2010 г., потвърждава, че много публични уебсайтове все още са недостъпни за незрящи лица.

Nota e Датската национална библиотека за хора с увреждания. Тя обслужваща както хора с нарушено зрение, така и хора с дислексия. Всички членове имат достъп до обширната колекция на Nota от книги и списания в аудио и други алтернативни медии за четене.  ,

Достъп до обучения за интеграция в обществото

ИНСТИТУТ ЗА НЕЗРЯЩИ И ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ (IBOS)

IBOS е национален център за знания и изследвания за младежи и възрастни с нарушено зрение. Чрез консултиране и обучение те допринасят за възможно най-голямото компенсиране на ефектите от зрителното увреждане.

Достъп до платен труд

През 2016 г. делът на заетите хора с увреждания е малко над 50 на сто. Според статистиката на Дания (2015-2017) процентът на заетите хора със зрителни нарушения е само около 20%, от които 8% са ангажирани на гъвкави работни места. Едно лице може да има право на гъвкава работа, ако местните власти установят, че например работоспособността на лице с нарушено зрение е трайно и значително намалена. Получателите на пенсия за инвалидност (известна също като ранно пенсиониране) могат до известна степен да работят, докато получават пенсията, напр. в подкрепена или защитена заетост или като самостоятелно заето лице. Приблизително 10% от лицата с нарушено зрение, получаващи пенсии за инвалидност, правят това.

За да се гарантира, че хората с увреждания могат да се присъединят към пазара на труда, датското правителство и организациите на хората с увреждания в Дания създават четиригодишна стратегия за хората с увреждания, чиято идея произтича от възможността за обединяване на уврежданията и заетостта. Като част от стратегията двете партии стартират девет инициативи, насочени към трите ключови играча в дейностите в полза на хората с увреждания – бюрата по труда, частните лица и бизнеса. Инициативите обхващат следните три области на действие и включват както задържането, така и включването на хората с увреждания на пазара на труда:

 • улесняване на съчетаването на увреждания и работа;
 • повишаване на информираността за съществуващите възможности за компенсация;
 • получаване на повече знания за ефективните средства за привличане на повече хора с увреждания на работа

В сътрудничество с Центъра за сравнителни изследвания на благосъстоянието към университета в Олборг, през януари 2018 г. Датската асоциация на незрящите публикува доклад от проучване, озаглавен „Невидимото“. Проучването засяга отношението на работодателите към незрящите служители. Докладът заключава, че работодателите не са пряко негативни или предубедени към незрящите (потенциални) служители, но им липсват познания (напр. по отношение на схемите за подпомагане, субсидиите за заплати и не на последно място работните функции, подходящи за хора с нарушено зрение).

Всъщност, частни и държавни фирми могат да кандидатстват за средства от Фонда за хора с увреждания за проекти, които помагат на хората с увреждания да намерят място на пазара на труда. Общината е отговорна за дейностите по заетостта, но Националният съвет по трудови злополуки помага да се установи положението на пострадалото лице и може да присъди временна загуба на способността за работа. Това помага да се предотврати нараненото лице да се почувства затворено в своята ситуация, като рискът е въпросното лице да загуби връзката си с пазара на труда.

Организации  ,

ДАТСКА АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗРЯЩИТЕ

Датската асоциация на незрящите – „Dansk Blindesamfund“, е организация за всички незрящи или хора с нарушено зрение. Това означава, че DAB се формира и управлява от хора, които страдат от слепота или тежко зрително увреждане.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ДАНИЯ (DPOD)

Организациите на хората с увреждания в Дания (DPOD) е обединяваща за 34 датски организации на хора с увреждания. DPOD работи както на общинско ниво, където има 97 местни отдела, така и национално и международно. Целта на DPOD е да даде възможност на хората с увреждания да живеят живот като всички останали. Хората с увреждания трябва да могат да участват, да допринасят и да бъдат част от социалната общност.

ALL-EARS.DK

All Ears е професионална компания за телемаркетинг с повече от 25 години опит. Консултантите по телемаркетинг в All Ears са с нарушено зрение и всички са завършили 1-годишно обучение по телемаркетинг с теоретично ниво, подобно на бакалавърската степен по търговия.

Notа – Датската национална библиотека за незрящите

Nota е институция към Министерството на културата на Дания. DBB предоставя услуги на незрящи, хора с нарушено зрение и други лица, чието увреждане не им позволява да четат стандартни печатни материали.

Blindecenter Bredegaard

Работилницата на Bredegaard предлага уникални възможности за работа, които позволяват на потребителя да произвежда продукти с изключително висок стандарт. Всички потребители ще се изправят пред индивидуални предизвикателства, които – когато бъдат преодолени, да доведат до лично удовлетворение, независимо от физическото или психическото състояние на индивида. Работилницата предлага висок стандарт на помощни средства за компенсиране на зрението и защитни екрани, подходящи за среда, адаптирана за хора с нарушено зрение.

 

 

Испания

Испания е държава, която предлага някои положителни условия за хора със зрителни нарушения, но също така има и някои предизвикателства и недостатъци.

Налични са приблизително 2.59 милиона хора в Испания, повлияни от средна до тежка загуба на зрението през 2020, в сравнение с 2.38 милиона през 2010. В допълнение, почти 250 хиляди в Испания са класифицирани като незрящи през 2020, цифра, която също се е повишила през изследвания период.

Испанското правителство предлага широк обхват от схеми и финансиращи програми за подкрепа на незрящи и хора с нарушено зрение, самонаети работници и работодатели на отворения пазар на труда, както и в частния и публичен сектор. Испанският защитен сектор е изграден от специфични центрове, известни като центрове за специално наемане (SEC). Според националната статистика 666,900 хора с инвалидност са наети  в SEC, което отговаря на приблизително 6% от работниците с инвалидност в страната.

Работниците с инвалидност съставят повече от 70% от работната сила в SEC. Много от тези центрове работят и като подизпълнители на други фирми от незащитения сектор. Инициативата е позната  като програма Work Enclave, която действа за период от най-малко 3 месеца и до 6 години. Тази система има за цел да насърчи защитените работници да преминат в незащитена позиция. За работодателите наемането на подизпълнители със защитени работници също е начин за постигане на задължителната цел за заетост на хора с увреждания. Центровете за защитена заетост получават 100% бонус върху данъка си за социално осигуряване за всеки служител с увреждания, субсидия от не повече от 1 803 евро на служител за адаптиране на помещенията и схема за субсидиране на заплатите (до 50% от испанската минимална заплата). Те също така са освободени от данък върху добавената стойност върху публичните субсидии. Центрове, в които 70 до 90% от работната сила е с увреждания, получават бонус субсидия от 9 015 евро и до 12 020 евро, ако повече от 90% от работниците са с увреждания. Подкрепените работни места в незащитения сектор се намират главно в публичния сектор, където около 5% от позициите в момента са запазени за кандидати за работа с увреждания. Извън тази разпоредба, Испанската организация на слепите (ONCE) твърди, че подкрепената заетост не е ясно регулирана от настоящото законодателство за заетостта на хора с увреждания.

Законът за социална интеграция на хората с увреждания от 1982 г. (Закон 13/1982), разширен от Закона за недискриминация от 2003 г. (Закон 51/2003), Закона за равните възможности от 2007 г. (Закон 49/2007) и Кралския указ за недискриминация в държавата услугите (Декрет 366/2007) са основните закони относно заетостта на отворения пазар на труда в Испания. Съгласно тези законодателства държавните служби трябва да отговарят на целта за наемане на хора с увреждания от 2 %, независимо от обема на тяхната работна сила. На работодателите се предоставят алтернативни опции,  ако не могат да постигнат целта от 2%, които включват:  наемане на подизпълнители на самостоятелно заети или защитени работници с увреждания; създаване на „Работен анклав“, където служители от център за защитена заетост временно се присъединяват към офиса;  и даряването на средства на съответните организации. Наскоро беше въведена система за санкции за укрепване на съществуващото законодателство. 5% от новите работни места в публичния сектор в момента са запазени за кандидати с увреждания като част от стратегия за бързо постигане на наскоро въведената цел от 2%.

Положителни страни:

Испания гарантира правата на хората с увреждания чрез своето национално законодателство, което е приложимо включително и за хората със зрителни увреждания.

Държавата, чрез своята социална политика, предлага някои мерки за интеграция на незрящи и хора с нарушено зрение, като обучение и професионална подготовка.

В Испания има водещи организации в неправителствения сектор, които работят за подпомагане на хората със зрителни нарушения, като например Фондация ONCE, която се занимава с развитието на програми за обучение и професионална подготовка, както и за осигуряване на работни места.

Негативни страни:

Испания все още има проблеми с достъпността за хората с увреждания, включително тези със зрителни нарушения. Много обществени места, включително обществен транспорт и сгради, не са достатъчно адаптирани за тях.

Хората с увреждания се сблъскват с пречки при намирането на работа. В Испания все още има дискриминация на работното място, която затруднява професионалното им развитие и кариерен растеж.

Системата за социално осигуряване не е достатъчно развита и ефективна за хората с увреждания. Много от тези хора са лишени от необходимата подкрепа, която трябва да имат.

Водещи организации за хора със зрителни увреждания:

Фондация ONCE е водеща организация в Испания, която се занимава с подпомагане на хората с увреждания, включително хора със зрителни увреждания

Ojos del Mundo е организация, която се занимава с опазване на правата на хората със зрителни увреждания и им помага да се интегрират в обществото и на работното място.

Асоциация на слепите в Испания е организация, която се занимава с подпомагане на хората със зрителни увреждания, включително с обучение и професионална подготовка, като също така се бори за техните права и интереси.

Asociación Española de Esclerosis Múltiple е организация, която се занимава с подпомагане на хората с различни форми на увреждания, включително хора със зрителни увреждания.

Реализация на трудовия пазар за хора със зрителни увреждания:

В Испания съществуват някои програми и мерки за подпомагане на хората с увреждания на работното място, включително хора със зрителни увреждания. Някои от тези мерки включват:

 • Професионална подготовка и обучение за хората с увреждания, включително за хората със зрителни увреждания, за да им помогнат да се интегрират на работното място и да развият своите кариери.
 • Финансови подкрепи за работодателите, които наемат хора с увреждания, включително хора със зрителни увреждания, за да им помогнат да се справят с разходите за адаптиране на работното място и да ги подкрепят в работните им функции.
 • Някои работодатели в Испания имат програми за корпоративна социална отговорност, които включват наемане на хора с увреждания, включително хора със зрителни увреждания.

Въпреки това, все още има дискриминация на работното място спрямо хората с увреждания, включително към хората със зрителни нарушения. Това затруднява техния достъп до работни места и професионално развитие

Има и проблеми с достъпа до образование и обучение за хората със зрителни нарушения, което може да ограничи техните възможности за професионално развитие.

В Испания съществуват закони и политики, които защитават правата на хората с увреждания, включително на хората със зрителни нарушения, но все още има нужда от повече усилия за прилагането им и за преодоляване на дискриминацията. От съществено значение е общественото осъзнаване за необходимостта от равнопоставеност и интеграция на хората с увреждания в обществото и на работното място.

В заключение, Испания има както добри, така и лоши страни по отношение на подпомагане на хората със зрителни увреждания. Съществуват водещи организации, които работят за защита на техните права и подпомагане на интеграцията им в обществото и на работното място. Въпреки това, все още съществуват предизвикателства за достъпа на хората със зрителни увреждания до образование, обучение и работни места, като също така се среща дискриминация на работното място.

Преодоляването на бариерите, пред които са изправени хората със зрителни увреждания в Европа, изисква провеждането на обща европейска политика, която да гарантира равен достъп до услуги като образование, здравеопазване, транспорт, работни места и културни събития.

Материалът е подготвен в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.025-0054 „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена  от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content