Как незрящите разпознават банкноти

Когато пазаруват в магазина и трябва да платят, зрящите просто поглеждат банкнотите. Но за незрящите е по-трудно да разберат с каква сума разполагат. Да, парите имат различна големина и така могат да бъдат сравнявани, но не винаги можем да разполагаме с банкноти с всички стойности. А и на публично място е рисковано да се изваждат всички пари и да се налагат една върху друга. На банкнотите има релефни знаци, по които се предполага, че незрящите могат да се ориентират, но когато парите са измачкани от прекалена употреба, тези знаци избледняват. Също така, Не винаги незрящият може да има до себе си човек със зрение, който да му помогне с разпределянето на банкнотите.

По-долу ще бъдат посочени някои решения, помагащи на незрящите да се ориентират за стойността на банкнотите, с които разполагат.

Cash test

Изработен е от специален материал, върху който посредством брайл са гравирани цифри. Прегъвайки банкнотата и кеш теста по определен начин, края на банкнотата попада върху съответната цифра.

Мобилни приложения

На пазара вече има доста апликации, които помагат на хората с нарушено зрение при разчитането на парите. Когато банкнотата бъде сканирана,screen reader произнася с какъв номинал е тя. В повечето случаи тези приложения се справят добре и незрящият може да им се довери.

За незрящите определено е трудно да оперират с парите, но посочените по-горе решения помагат това предизвикателство да бъде преодоляно.

Автор

Още по темата

Все още няма достатъчно публикации по темата
Skip to content