Ралица Чалова

Ралица Чалова е завършила училището за деца с нарушено зрение в София „Луи Брайл“. Продължава образованието си в Софийския университет, където придобива бакалавърска степен по социална педагогика и магистърска по специална педагогика. Има и диплома от УНСС със специалност публична администрация. Интересите й са в областта на психологията, поезията и криминалната тематика. При придвижването си използва бял бастун, затова и темата за достъпната градска среда я вълнува изключително много. Смята, че за проблемите на хората със зрителни увреждания трябва да се говори открито. Само по този начин, съществуващите бариери могат да се преодолеят. Работила е като оператор в няколко кол центъра. В екипа на фондация Синергиа е от 2018 г.

Skip to content